• Rozliczenie PIT-37

  Rozliczenie PIT-37 przez internet z pomocą programu
  PITax.pl to nowe podejście do podatków!
  Sprawdź najlepszy program do PIT,
  i bądź pewien, że zapłacisz najniższy podatek!

Korektę zeznania podatkowego za rok 2013 możesz złożyć do końca 2019 roku.

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • zobacz więcej


 • PIT-37

  PIT-37

  PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach (wg skali podatkowej 18 lub 32%), wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika. W PIT-37 rozliczamy w szczególności przychody:

  • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;
  • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych;
  • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych.

  Wypełniamy również załączniki do PIT-ów (PIT-O, PIT-D, PIT-2K). Wypełniamy je automatycznie przy wypełnianiu PIT-u głównego.

   

  Wybierz rozliczenie PIT 37 z PITax.pl Łatwe podatki!

 • PIT-36

  PIT-36

  Jest to formularz przeznaczony dla osób:

  • prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (stawką podatkową 18 lub 32%),
  • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych (stawką podatkową 18 lub 32%),
  • uzyskujących dochody z zagranicy,
  • których małoletnie dzieci uzyskują dochody (są one wykazywane w PIT/M).
  • Jeżeli jednocześnie uzyskujemy dochody, które są przeznaczone dla PIT-37 oraz takie, które są przeznaczone dla PIT-36, wypełniamy tylko PIT-36.

  Nasz program do rozliczania PIT wybierze za Ciebie odpowiedni formularz.

 • Załączniki do druków PIT

  Aby zobaczyć dany załącznik należy pobrać odpowiedni PIT (PIT-37 lub PIT-36 i tam w sekcji „Informacje o załącznikach” (sekcja K lub S) wybrać odpowiedni załącznik, który automatycznie się wygeneruje. 

  PIT/O, PIT/D oraz PIT/2K to załączniki zarówno do PIT-37, jak i do PIT-36.

  PIT/M, PIT/Z oraz PIT/B to załączniki tylko do PIT-36.

 • Załącznik PIT/O

  Załącznik PIT/O wypełniamy, gdy przysługuje nam co najmniej jedna ulga podatkowa.  W PIT/O wykazujemy m.in.:

  • ulgę interentową,
  • ulgę na dzieci,
  • dokonane darowizny,
  • ulgę rehabilitacyjną,
  • wpłaty na IKZE,
  • ulgę z tytułu pracy za granicą.

  Gdy małżonkowie rozliczają się razem, to wypełniają jeden PIT/O.
  PIT/O jest załącznikiem do zeznania PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28.

 • Załącznik PIT/D

  Załącznik PIT/D jest przeznaczony dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe, np.

  • spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego,
  • wydatki na kasę mieszkaniową. 

  Do urzędu skarbowego zawsze składamy jeden PIT/D. Niezależnie od tego, czy rozliczamy się razem, czy osobno

 • Załącznik PIT/2K

  PIT-2K składamy do urzędu skarbowego tylko jeden raz - gdy po raz pierwszy odliczamy ulgę odsetkową (spłatę kredytu na cele mieszkaniowe).

  Załącznik PIT-2K składamy tylko z PIT/D.  Nie można złożyć PIT -2K osobno.

 • Załącznik PIT/M

  W PIT/M wykazujemy dochody małoletnich dzieci, za wyjątkiem ich dochodów z pracy, ze stypendiów oraz z rzeczy oddanych im do osobistego użytku.

  Dochody dzieci, które wykazujemy w PIT/M, to m.in.: dochody z rent krajowych i zagranicznych, dochody z najmu lub dzierżawy, dochody z praw majątkowych.

  Druk składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36. Jeżeli nasze dochody zobowiązują nas do wypełnienia PIT-37, ale nasze małoletnie dziecko również zarabiało, to wtedy wypełniamy PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M.

  PIT/M składa zarówno jeden, jak i drugi rodzic - nawet jeśli sami rozliczają się na jednym Picie.

  Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach liniowych lub ryczałtem ewidencjonowanym i nie składają w ogóle PIT-36, to w związku z przychodami małoletniego dziecka wypełniają, oprócz swojego PIT-u (np. PIT-28, PIT-36L), dodatkowo PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, na których wykazują dochody dziecka.

  Zobacz więcej: dochody małoletnich dzieci

 • Załącznik PIT/Z

  PIT/Z jest przeznaczony tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą, i jest on załącznikiem do deklaracji PIT-36 lub PIT-36L. Składają go wyłącznie podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT.

  Niezależnie od tego, czy małżonkowie rozliczenia dokonują wspólnie czy osobno, składają osobne załączniki PIT/Z.
  Załącznik składać należy zarówno w roku, w którym korzysta się ze zwolnienia, jak i za lata, w których dokonuje się spłaty kredytu.
  Jeżeli składamy do urzędu skarowego PIT/Z, to musimy również złożyć PIT/B. PIT/Z nigdy nie występuje samodzielnie!

  Z kredytu podatkowego skorzystać może osoba, która w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 • Załącznik PIT/B

  PIT/B to informacja o dochodach oraz o stratach z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową

  (18 lub 32%) lub liniowo (19%).
  Formularz jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie oraz dla osób, które są wspólnikami w spółkach niebądych osobami prawnymi.
  Załącznik PIT/B składa osobno każdy z małżonków - niezależnie od tego, czy rozlicza się wspólnie, czy indywidualnie.
  PIT/B jest załącznikiem do PIT-36 lub PIT-36L

 • Jak rozliczyć PIT-37

  Jak rozliczyć PIT-37

  Jak rozliczyć PIT przez internet? - Tylko z pitaxem. To rzetelny i profesjonalny, darmowy program do rozliczania PIT online. Z nami nie musisz znać co chwilę zmieniających się przepisów podatkowych, wysokości ulg, limitów odliczeń w PIT-O, PIT-D i w innych drukach PIT. Nie musisz nawet wiedzieć, jaki formularz masz wypełnić. My wszystko Ci powiemy, zrobimy za Ciebie. Rozliczenie z pitax.pl jest darmowe. Nie wierzysz? Sprawdź! Nie ma drobnego druczku ani haczyków!

 • Rozliczenie PIT-37 przez internet

  Rozliczenie PIT-37
  przez internet

  PIT-37 jest najpopularniejszym z zeznań podatkowych w Polsce, wypełnianym przez ponad 80% podatników. Bądź pewien, że zapłacisz najniższy możliwy podatek - rozlicz się w sprawdzonym systemie PITax.pl Łatwe podatki, a my pokażemy Ci jak zapłacić najniższy możliwy podatek.

 • PIT-37

  PIT-37

  Rozliczenie PIT-37 w 2015 roku, czyli rozliczenie PIT za rok 2014 jest możliwe w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku. Nie zwlekaj z wypełnieniem zeznania podatkowego - czym wcześniej wypełnisz zeznanie, tym wcześniej urząd jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki Twojego podatku. Jeśli nie jesteś pewien, czy będziesz miał nadwyżkę, czy też będziesz musiał dopłacić podatek - wypełnij kwestionariusz rozliczenia PIT-37, PIT-36 w PITax.pl już dzisiaj. Jeśli okaże się, że to Ty powinieneś dopłacić podatek - będziesz mógł poczekać z wysłaniem zeznania do końca kwietnia. System przypomni Ci o konieczności złożenia zeznania. Wypełnij jednak zeznanie już dziś - będziesz wiedział na czym stoisz. Rozliczenie PIT-37 przez internet pozwoli Ci na pełną kontrolę i optymalizację Twoich zobowiązań podatkowych.

 • Rozliczenie PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39

  Rozliczenie PIT-37,
  PIT-36, PIT-36L,
  PIT-28, PIT-38, PIT-39

  Zeznania podatkowe: PIT-37 oraz pozostałe od lat mogą być rozliczane przez internet i ta forma rozliczenia staje się coraz popularniejsza wśród podatników. Ponieważ rozwiązania dostępne na stronach Ministerstwa Finansów nie zawsze są tak łatwe w użytkowaniu jak byśmy sobie tego życzyli, ani w żaden sposób nie pomagają one w optymalizacji podatkowej i nie podpowiadają jak zapłacić najniższy możliwy w ramach prawa podatek - skorzystanie z serwisu PITax.pl Łatwe podatki jest rozwiązaniem o wiele lepszym. Rozliczenie PIT-37 przez internet tylko z PITax.pl!

 • PIT-37 przez internet

  PIT-37 przez internet

  Skorzystaj z prostego programu do rozliczenia PIT-37 online, PIT-36 i innych PIT-ów. Z Pitaxem wypełnisz PIT w mgnieniu oka. Zeznanie roczne możesz wysłać online lub wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego.

   Newsletter

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Gazeta Wyborcza
 • E-Deklaracje
 • Comodo Internet Secure
 • Rzetelna Firma
 • Innowacyjna Gospodarka
 • zobacz więcej