Jesteś tutaj: Strona główna 1%

Stowarzyszenie Nowy Horyzont

 • Podaruj 1% Siebie na rzecz osób pokrzywdzonych

  Stowarzyszenie od wielu lat systematycznie zajmuje się pomocą na rzecz osób pokrzywdzonych, stale poszukując nowych form realizacji oraz źródeł finansowania programów i działań statutowych.

  Jak wykorzystamy 1%

  Środki przeznaczamy na wkład własny do realizowanych grantów lub na bezpośrednią pomoc pokrzywdzonym.

  • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
  • Obszar działania:województwo podkarpackie
  • KRS:0000236005
  • Konto:86 9176 1019 2002 0016 5448 0001
  • Adres:ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów
  • WWW:nowyhoryzont.eu
  • E-mail:nowy-horyzont@wp.pl
  • Telefon:605 289 682, 17 858 1033
 • Poradnictwo prawne, w tym szczególnie w zakresie sporządzania dokumentacji procesowej, mediacji, rzecznictwa interesów obywateli przed organami administracji publicznej i organami wymiaru sprawiedliwości,
  b) organizacja szkoleń, kursów, prelekcji tematycznych, seminariów i konferencji,
  c) poradnictwo psychologiczne,
  d) działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym przeciwdziałanie przemocy, pokojowego rozwiązywania konfliktów, zapobiegania i zwalczania patologii i demoralizacji w środowisku lokalnym,
  e) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom,
  f) aktywizacja grup obywateli, rodzin oraz działania na rzecz wyrównywania szans, dialogu społecznego, poprawy warunków i jakości życia, ochrony zdrowia,
  g) ochrona praw człowieka i obywatela,
  h) pomoc rodzinom i osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działanie na rzecz zmniejszania dysproporcji różnych grup i jednostek,
  i) organizowanie i prowadzenie lokalnych (w tym osiedlowych i podwórkowych) placówek, świetlic terapeutycznych, ognisk i klubów sportowych, ośrodków mediacyjnych, warsztatów terapeutycznych.


Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00