Jesteś tutaj: Strona główna 1%

Stowarzyszenie "Arka Nadziei"

 • Wszechstronna pomoc potrzebującym

  Stowarzyszenie Arka Nadziei istnieje od 28.07.2006r. Główną działalnością Stowarzyszenie jest

  • Pomoc bezdomnym, ubogim osobom i rodzinom, ludziom wykluczonym społecznie, osobom niepełnosprawnym, dzieciom dotkniętym patologią społeczną oraz ludziom uzależnionym.
  • Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem.
  • Rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie.
  • Niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym , bezdomnym , opuszczającym zakłady karne, wychowawcze , opiekuńcze , uzależnionym , samotnym rodzicom , wielodzietnym rodzinom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
  • Aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości , promocja zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych.
  • Troska o rozwój wiedzy ogólnej , specjalistycznej , podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i regionalnej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.
  • Promocja idei zdrowego społeczeństwa.
  • Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej.
  • Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
  • Praca wychowawcza w społeczeństwie , ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży , mająca na celu propagowanie zdrowego trybu życia , bez nałogów.
  • Podejmowanie wszelkich działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych , bezdomnych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. ,
  • Rehabilitacja i reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
  • Pomoc osobom starszym , samotnym , niezdolnym do samodzielnej egzystencji,
  • Nowym działaniem Stowarzyszenia Arka Nadziei jest prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach koło Kielc. 

  Jak wykorzystamy 1%

  1% podatku przeznaczymy na cele bieżącej działalności naszych placówek ( żywność ,odzież , środki czystości, leki dla osób korzystających z placówek)
  Jeśli podatnik chce wesprzeć zwierzęta w Schronisku w pozycji  "cel szczegółowy" prosimy o dopisek "schronisko".
   

   

  • Obszar działania:województwo świętokrzyskie
  • KRS:0000261249
  • Wizytówka:www.pitax.pl/arkanadziei
  • Adres:Mickiewicza 1, 25-352 Kielce
  • WWW:http://www.ubodzy.com.pl
  • E-mail:arka.nadziei@op.pl
  • Telefon:413442858
 • Stowarzyszenie prowadzi następujące placówki :

  • Świetlica "Przystań" z łaźnią i pralnią  przy ul. Ogrodowej 3 w Kielcach dla osób bezdomnych i opuszczonych
  • Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul. Ogrodowej 3 w Kielcach
  • Ośrodek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Klub Seniora przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach
  • Dom dla Osób Bezdomnych w Chałupkach ul. Wapiennikowa 1 gm. Morawica
  • Klub Integracji Społecznej w Chałupkach ul. Wapiennikowa 1 gm. Morawica
  • Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dyminy k. Kielc ul. Ściegiennego 203

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00