Jesteś tutaj: Strona główna 1%

TPD Oddział Powiatowy w Jarosławiu

 • Podaruj dzieciom odrobinę radości

   Organizujemy wypoczynek dla dzieci ze słabo sytuowanych rodzin. Prowadzimy świetlicę środowiskową z punktem poradnictwa specjalistycznego dla rodzin. 

  Jak wykorzystamy 1%

  Dzieci i młodzież z rodzin słabo zamożnych i zagrożonych wykluczeniem otoczymy opieką w całorocznej świetlicy środowiskowej, a w wakacje zabierzemy na kolonie i obozy.

  • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000282287
  • Adres:os. Jagiellonów 1, 37-500 Jarosław
  • WWW:facebook.com/tpd.jaroslaw1
  • E-mail:tpd.jaroslaw@gmail.com
  • Telefon:16 621 4687 lub 509 703 085
 • Jesteśmy stowarzyszeniem pożytku publicznego o długiej tradycji działania - oddziałem stowarzyszenia ogólnopolskiego z osobowością prawną. Działalność statutową w imieniu stowarzyszenia prowadzi Zarząd, a w terenie Koła TPD – aktualnie nasz oddział zrzesza 16 takich kół działających głównie przy szkołach
  i jedno Koło Specjalistyczne TPD, założone przez rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
  Członkami stowarzyszenia są głównie nauczyciele i chętni rodzice działający wspólnie na rzecz dzieci
  i młodzieży potrzebujących wsparcia. Jesteśmy rzecznikami praw dzieci, a szczególnie prawa do życia w rodzinie oraz wszechstronnego rozwoju, bez doznawania krzywdy i przemocy.
  Kierujemy naszą działalność głównie do dzieci i młodzieży pochodzących ze słabo sytuowanych rodzin, bądź zagrożonych z różnych powodów wykluczeniem społecznym. Wspieramy dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziców. Pomagamy dzieciom, które doznały krzywdy i przemocy. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzimy kampanie społeczne we współpracy z lokalnymi mediami. Udzielamy potrzebującym rodzinom pomocy materialnej i finansowej. Inicjujemy kampanie społeczne na rzecz respektowania praw dziecka. Jesteśmy autorami i realizatorami wielu projektów na rzecz szczęśliwego bezpiecznego dzieciństwa i mądrego rodzicielstwa. Współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami, instytucjami pomocy społecznej i samorządami..
  Szczególnym działaniem na rzecz dzieci i młodzieży jest od lat organizacja zimowego i letniego wypoczynku, w tym kolonii zdrowotnych, obozów sportowych kolonii artystycznych. Każdego roku zabieramy na kolonie tyle dzieci ile uda się pozyskać środków z różnych źródeł. W ostatnich latach udawało się w wakacje zabierać na fundowany wypoczynek po i więcej 100 dzieci. Nasze kolonie mają charakter integracyjny obok dzieci z rodzin słabo sytuowanych uczestniczą w nich dzieci z rodzin, które stać na opłacenie wypoczynku dziecka.
  Prowadzimy na terenie miasta Jarosław świetlicę środowiskową z punktem poradnictwa specjalistycznego dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców. Od 15 lat istnieje przy naszym oddziale Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom dzięki, któremu Zbierane tam środki przeznaczamy na leczenie chorych i niepełnosprawnych dzieci.
  Działalność stowarzyszenia jest możliwa dzięki wrażliwości wolontariuszy oraz Ludzi Dobrej Woli, którzy są gotowi nas wesprzeć finansowo w różnej formie, między innymi przekazując nam swój 1% podatku, czy darowizny. Prowadzimy też co roku zbiórki publiczne na rzecz wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin słabo sytuowanych i na pomoc w leczeniu chorych dzieci. Pozyskujemy wsparcie finansowe od Gminy Jarosław oraz od różnych grantodawców w konkursach ofert.


Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00