Jesteś tutaj: Strona główna 1%

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy We Wrocławiu

 • Wszystko dla nszych dzieci

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców a także opiekunów prawnych.
  Celem działalności organizacji m.in. jest:
  • opieka i pomoc udzielana dzieciom rodzin biednych, w tym dotkniętych bezrobociem, patologicznych, wielodzietnych, rozbitych itp. (pomoc materialna, dożywianie, poradnictwo itp.);
  • opieka i pomoc rodzinom wychowującym dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne, w tym szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo, dzieciom chorym na cukrzycę insulinozależną,
  • organizacja wakacji dla dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, turnusy rodzinne, turnusy profilaktyczno-terapeutyczne oraz dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych
  • ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia dzieci oraz pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw
  • prowadzenie działalności edukacyjną organizując m.in. konkursy ekologiczno- plastyczne i poetyckie, przeglądy działalności artystycznej itp.

  Jak wykorzystamy 1%

  Środki z 1% przeznaczone są m.in. na działalność statutową organizacji, na działalność charytatywną, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000502983
  • Wizytówka:www.pitax.pl/TowarzystowPrzyjaciolDzieci
  • Konto:08 1930 1073 2009 0905 6603 0001
  • Adres:ul. Mikołaja Reja 27/1, 50-338 Wrocław
  • WWW:http://www.tpdwroclaw.pl/
  • E-mail:tpdwroclaw@wp.pl

Pomoc techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

 • (22) 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00