• Pomagam

  Proste rozliczenie PIT
  i pomoc dzieciom.
  Zyskujesz podwójnie!

 • Jak przekazać 1%<br/>na rzecz dzieci

  Jak przekazać 1%
  na rzecz dzieci

  Roczne rozliczenie pit to okazja, aby zadysponować częścią swojego podatku. Możemy bowiem 1% należnego podatku przeznaczyć dla wybranej organizacji pożytku publicznego OPP. Celem wielu  OPP jest udzielanie pomocy dzieciom. Często chodzi o pomoc w leczeniu chorych dzieci i ich rehabilitacji, ale działalność organizacji skierowana jest też na prawidłowy rozwój dziecka, wspieranie talentów itp.

  Przekazanie 1% jest bardzo proste. Na formularzu PIT wystarczy podać w przeznaczonej do tego rubryce numer KRS fundacji, stowarzyszenia lub innej organizacji, którą chcemy wspomóc. Wpisujemy też kwotę do przekazania, która nie może przekroczyć 1% naszego podatku. Przekazaniem środków zajmuje się urząd skarbowy.

 • Jak wybrać OPP, której chcemy podarować 1%

  Jak wybrać OPP, której chcemy podarować 1%

  Podatnicy rozliczający PIT 2018 mogą na swoim zeznaniu wypełnić wniosek o przekazanie 1% dla organizacji pożytku publicznego - OPP. Wypełnienie wniosku jest proste, wystarczy wpisać KRS organizacji i kwotę do przekazania. Z listy OPP uprawnionych do pozyskiwania 1% możemy łatwo wybrać organizacje, które zajmują się dziećmi w różnych aspektach: wspierają rodziny w leczeniu dzieci ciężko chorych, w zakupie drogich leków i niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, finansują działania nakierowane na rozwój fizyczny i intelektualny dziecka, podniesienie poziomu edukacji, rozwijające się talenty.  

  Aktualna istę wszystkich OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych publikuje corocznie Ministerstwo  Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej na str. http://www.pozytek.gov.pl/.

 • Kto może przekazać 1%<br/>dla OPP w PIT 2019?

  Kto może przekazać 1%
  dla OPP w PIT 2019?

  Przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego przez wielu podatników traktowane jest jako obowiązek społeczny. Sami mogą zdecydować, czy chcą pomagać dzieciom ubogim dorosłym, zwierzętom, czy ratować zabytki itd.

  W rozliczeniu PIT 2018 1% swojego podatku dla wybranej OPP mogą przekazać:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT-36, PIT- 37)
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ( PIT- 28)
  • podatnicy rozliczający podatek liniowy 19% ( PIT- 36L
  • emeryci i renciści ( PIT 37)
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych (PIT-38)
  • osoby, które uzyskały dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw do nieruchomości (PIT-39).
 • Kiedy 1% zostanie przekazany do OPP

  Kiedy 1% zostanie przekazany do OPP

  Wniosek o przekazanie 1% dla OPP można złożyć w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. Nie musimy podawać numeru rachunku bankowego organizacji, wystarczy tylko numer KRS i kwota do przekazania. Reszta należy do obowiązków Naczelnika Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie trzech miesięcy licząc od daty obowiązującej według ustawy na złożenie PIT, 1% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego. Jeżeli rozliczymy PIT już w styczniu, organizacja nie otrzyma od razu przelewu pieniężnego, nie przyspieszy to terminu przekazania 1%. Jeżeli jednak złożymy zeznanie po terminie, tj. po 2 maja  2019 r. (a ryczałtowcy do końca stycznia), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże - organizacja 1% podatku straci. Pieniądze, które chcielibyśmy przekazać np.dzieciom, zostaną przekazane do kasy państwowej.

 • Jak przekazać 1% na pomoc konkretnemu dziecku

  Jak przekazać 1% na pomoc konkretnemu dziecku

  Składając w rozliczeniu PIT 2018 wniosek o przekazanie 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego wpisujemy numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcemy wspomóc OPP. Możemy też wpisać w odpowiedniej rubryce “cel szczegółowy”, jeśli znamy cele potrzeby tej organizacji. Celem na jaki chcemy przeznaczyć 1% może być pomoc dla konkretnej osoby, np. chorego dziecka. Fundacje tworzą często specjalne subkonta dla swoich podopiecznych.

  Na formularzu PIT jest też miejsce na podanie swoich danych, jeśli chcemy nawiązać kontakt z organizacją i np. pomagać nie tylko w czasie rozliczania PIT.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00