• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel"
    KRS 0000000168

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom, w szczególności poprzez tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.
Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” zostało powołane do życia 14 grudnia 2000 roku z inicjatywy Matki dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz). W KRS zostało zarejestrowane 01.02.2001r.

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Wiodącą metodą usprawniania w prowadzonym przez Stowarzyszenie Ośrodku „Jasny Cel” jest System Nauczania Kierowanego (Conductive Education), polegający na wielopłaszczyznowym i równoczesnym oddziaływaniu edukacyjnym na dziecko niepełnosprawne w zakresie polepszenia jego:
a) funkcji neuromotorycznej;
b) aktywności życia codziennego;
c) komunikacji i uspołecznienia;
d) intelektu.

W celu realizacji wiodącej metody, usprawnianie dzieci uwzględnia przede wszystkim systematyczne, kompleksowe, wieloprofilowe i wielospecjalistyczne oddziaływanie na dziecko będące pod opieką Ośrodka.
Formą działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie Ośrodka-Rehabilitacyjno-Edukacyjnego - Ośrodka "Jasny Cel" dla dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Działalność Stowarzyszenia nastawiona jest w szczególności na systematyczną i ciągłą pomoc w/w dzieciom i ich rodzinom.
Pragniemy przez swoją działalność doprowadzić do możliwie jak największej autonomii dziecka niepełnosprawnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.