• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny
    KRS 0000000291

Misja:
Opieka nad osobami polskiego pochodzenia mieszkającymi na terenie Republiki Białoruś.
Pomoc materialna i niematerialna dzieciom polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś.
Prowadzenie Domu Polonii w Żytkiejmach.
Wspieranie oświaty polskiej na Białorusi.
Budowa ośrodka kulturalno-oświatowego dla Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie - Republika Białoruś.

Prowadzone działania:

WAKACJE
Pragniemy zaprosić jak największą ilość polskich dzieci do odwiedzenia Polski w czasie letnich wakacji. Chcemy, aby miło spędzili czas gdzieś nad jeziorem, aby w trakcie pobytu uczyli się polskiego języka, oraz polskiej historii. Pragniemy, aby zobaczyli "większy kawałek świata" - polskiego świata.

POLSKA KSIĄŻKA - POLSKIM DZIECIOM
Fundacja zbiera polskie książki (wydane w języku polskim), które przekazuje polskim dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz polskim szkołom i bibliotekom. Czekamy na wasze dary w siedzibie Fundacji. Książki dla dzieci, dla młodzieży i dla osób starszych, książki beletrystyczne, historyczne, poradniki, podręczniki szkolne. Nie wyrzucajcie ich, oddajcie je nam.

KOLĘDOWANIE PO GRODZIEŃSZCZYŹNIE
W okresie przedświątecznym i w trakcie karnawału pragniemy zorganizować imprezy kulturalne w największych ośrodkach polskości na Grodzieńszczyźnie, w trakcie których obdarowalibyśmy polskie dzieci świątecznymi paczkami, a zaproszone przez Fundację zespoły prezentowałyby koncerty kolęd.

RATOWANIE ZDROWIA I ŻYCIA DZIECI
Akcje indywidualne - wymagające osobistego zgłoszenia. Fundacja w miarę możliwości pokrywa koszty operacji i rekonwalescencji w Polsce oraz dalsze koszty leczenia na Białorusi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.