• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ludowy Klub Sportowy "Start" Mszana w Mszanie
    KRS 0000001509

Naszym celem jest: prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia na rzecz ogółu społeczności gminy Mszana, a w szczególności:
- upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku;
- organizowanie masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych;
- dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej;
- dążenie do osiągania jak najlepszego wyniku sportowego;
- tworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i materialnych dla skupienia wokół sportu jak największej liczby młodzieży;
- stworzenie warunków do uprawiania sportu i wypoczynku przez społeczeństwo Gminy;
- praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą poprzez uprawianie sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.