• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Serdeczni" z siedzibą w Tarnowskich Górach
    KRS 0000001715

Misja
Pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski w pełnym tego słowa znaczeniu.
Nasze motto: "Uśmiech w oczach dziecka niepełnosprawnego więcej wart niż całe złoto świata".

Prowadzone działania
Pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski.
Akcja "Zima" - pomoc najbiedniejszym.
Ogólnopolskie Centrum Dystrofii - pomoc dzieciom cierpiącym na dystrofię mięśniową OCD posiada 5 pododdziałów, w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Bydgoszczy i Sosnowcu.
Świetlica Środowiskowa - Integracyjna

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.