• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie" z siedzibą w Przemyślu
    KRS 0000001812

Misja:
Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych, wspieranie rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego; działania socjoterapeutyczne poprzez różne formy; rekreacyjne, teatralno - muzyczne.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie świetlic profilaktyczno wychowawczych
- Wyrównywanie deficytów rozwojowo wychowawczych - program Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Profilaktyka uzależnień; coroczna realizacja z funduszu Samorządu Lokalnego
- Współpraca ze środowiskiem lokalny- Wyrównywanie szans edukacyjnych - programy w 2006 min Bez kompleksów w szkole; realizacja w świetlicach w Przemyślu i Radymnie; Rządowy program MEN;2008,2009 FIO

W 2006 r opieką świetlicy objetych było ok. 140 dzieci i młodzieży(w wieku 5 - 17 lat).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.