• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Gimnazjum i Liceum Akademickie
    KRS 0000001971

Misja
Pomoc dla wszystkich uczniów szczególnie uzdolnionych z całego kraju. GILA zapewnia zamieszkanie, wyżywienie, itd. Informacja www.gimakad.torun.pl

Prowadzone działania
Zakup książek i pomocy naukowych, wspomaganie olimpiad, koszty przejazdu, pomoc stypendialna, nagrody. Odbiorcy: uczniowie i ich środowisko.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.