• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Rydułtów w Rydułtowach
    KRS 0000002098

Misja:
- działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców
- propagowanie historii miasta i regionu
- propagowanie sportowego trybu życia
- działania proekologiczne
- organizacja różnorodnych imprez kulturalnych
- wszechstronne informowanie mieszkańców miasta.

Prowadzone działania:
- TMR przyznaje statuetki "Rydułtowika Roku" (dotychczas 24 tytuły)
- wyróżniamy inne organizacje - m.in. pucharami i tytułami "Lidera Aktywnych" (13 tyt.)
- szefów firm i instytucji wspierających TMR wyróżniamy tytułami "Mecenasa TMR"
- wydaliśmy dotychczas 14 widokówek naszego miasta w nakładzie 9,4 tys. szt.
- od końca marca 1994r wydajemy miesięcznik "Kulka"
- od 1995r prowadzimy stałą ekspozycję fotograficzną w gablotce TMR p.t. "Z życia miasta"
- wspólnie z Urzędem Miasta wydaliśmy kasetę "Rydułtowy w piosence"
- TMR zainicjowało obchody "Dni Rydułtów"
- prowadzimy stałą akcję "Drzewko mieszkańcom", dotychczas wydaliśmy darmowo ponad 3 tys. drzewek i krzewów
- wydaliśmy 2 kalendarze: 1995 - kalendarz reklamówka i 1999r - dziewczyny Kluki
- przeprowadziliśmy I wybory "Miss Rydułtów"
- corocznie organizujemy akcje sprzątania (wiosną i jesienią)
- zainicjowaliśmy obchody "Święto 4 lipca" tj. rocznica włączenia Rydułtów do państwa polskiego
- zorganizowaliśmy 2 imprezy tj. "Babcie, Dziadkowie, Wnukowie" oraz "Ze Służbą Zdrowia na Ty" - nagrywała telewizja
- posiadamy zastrzeżony znak TMR i totem
- corocznie organizujemy wyścig na rowerach górskich
- istnieje Klub MTB (Miłośnicy Bolesława Górskiego) przy TMR, który liczy 15 członków
- prowadzone są akcje charytatywne oraz działania integracyjne wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Osób Niepełnosprawnych
- dwukrotnie wystawialiśmy kandydatów w wyborach do Rady Miasta w kadencji 1994-98, zdobyliśmy 6 mandatów, w 1998 - 2000 zdobyliśmy 8 mandatów oraz 1 do Rady Powiatu.

Wielokierunkowa działalność TMR stała się przyczynkiem wydania dwóch prac magisterskich z ośrodków uniwersyteckich Katowic i Wrocławia.
Towarzystwo Miłośników Rydułtów prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą i ma własną siedzibę. Wśród członków Towarzystwa kilka osób mieszka poza granicami państwa, a mimo to utrzymują żywy kontakt z Towarzystwem.
Podejmujemy wszechstronne działania w dziedzinie kultury, ochrony zdrowia, ekologii.
Nasze działania ukierunkowane są na grupę "młodych emerytów", którzy stanowią główną grupę działaczy naszych kół. Wydajemy 2 tygodnik "Kulka" w nakładzie 1000 sztuk.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.