• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Ludzi Osamotnionych "Srebrne Lata"
    KRS 0000002163

Fundacja powołana została w celu objęcia opieką ludzi starszych.
Cel ten Fundacja realizuje poprzez remont i adaptację nabytych obiektów na dom stacjonarnego pobytu dla osób w podeszłym wieku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.