• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego
    KRS 0000002188

Misja:
Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po mastektonii i zagrożonych chorobami nowotworowymi, szerzenie profilaktyki raka piersi i narządów rodnych. Nauka samokontroli piersi, automasażu by zapobiegać obrzękom limfatycznym, szkolenie wolontariuszek, które niosą fachową pomoc - bazują także na własnych przeżyciach - kobietom przed i po mastektonii. Dajemy wsparcie psychiczne w najtrudniejszych okresach życia walki z chorobą nowotworową i niepełnosprawnością.

Prowadzone działania:
Kontynuacja cotygodniowej rehabilitacji psychofizycznej. Pozyskiwanie sponsorów i sympatyków stowarzyszenia. Szukanie wsparcia poprzez dotacje od lokalnych władz. Publikacje w mediach o prowadzonej działalności, bieżących wydarzeniach, organizowanych spotkaniach, wykładach specjalistów onkologii, żywienia dietetycznego, rehabilitacji psychofizycznej: profilaktyki nowotworowej itp. Spotkania integracyjne z klubami i stowarzyszeniami Amazonek z Polski i z zagranicy. Pozyskiwanie fachowych wydawnictw i wiedzydotyczących nowoczesnych metod leczenia i środków farmakologicznych: wycieczki turystyczno-krajoznawcze i do miejsc kultu religijnego, spotkania towarzyskie. Zaznajamianie z aktualizowanymi przepisami prawnymi dla osób niepełnosprawnych. Wolontariat.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.