• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności w Nowych Bielicach
    KRS 0000002664

Misja:
Organizacja "non-profit", zapobieganie marnowaniu żywności.

Prowadzone działania:
Pomagamy organizacjom rządowym - ośrodki pomocy społecznej, DPS-y, Domy Dziecka, itp. oraz pozarządowym - PCK, PKPS, Caritas, Monar-y, fundacje, stowarzyszenia, itp - przekazując im nieodplatnie żywność dla ich podopiecznych.
Działalnością swoją obejmujemy teren województwa zachodniopomorskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.