• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rudzkie Konto Pomocy
    KRS 0000002681

Naszym celem jest niesienie pomocy osobom i rodzinom upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie, a przede wszystkim zagrożonym ubóstwem. Jest to pomoc udzielana ludziom, którzy potrzebują.

Aktualnie prowadzone programy:
Poradnictwo Obywatelskie, Biuro Porad Obywatelskich w Rudzie Śląskiej jest członkiem Związku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie, działa od 2002 roku, przyjmuje klientów 3 razy w tygodniu, wspólpracuje z wolontariuszami, oraz spec. w różnych dziedzinach, współpracuje z organizacjami, instytucjami oraz samorządem, klientami są ludzie nie tylko z Rudy Śląskiej ale również z miast ościennych i nie tylko.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.