• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo "Sprawni Inaczej"
    KRS 0000002790

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia.
Prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej.
Integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów z terenu miasta.
Przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych.
Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
Propagowanie idei społeczeństwa otwartego w stosunku do osób niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie należnych im praw.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.