• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska w Rudzie Śląskiej
    KRS 0000002929

Prowadzone działania:
Krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzacja tradycji i historii oręża polskiego.
Szerzenie idei Kurkowych Bractw Strzeleckich w celu umacniania w społeczności lokalnej braterstwa i przyjaźni międzyludzkiej
Zachowanie i pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego w zjednoczonej Europie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.