• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa "Żyj i Daj Żyć" - Organizacja Pożytku Publicznego
    KRS 0000002937

Misja
Założone cele statutowe i zadania
1. Działalność na rzecz wprowadzenia do społeczeństwa osób wychodzących z uzależnienia oraz ich rodzin poprzez:
- rozwijanie i wspieranie inicjatyw związanych z adaptacją tych osób do normalnego życia
- wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla tych osób
- działania na rzecz uzdrowienia moralnego, fizycznego, psychicznego i duchowego dla tych osób i ich rodzin
- opracowanie programów i metod adaptacyjnych, pomocnych tym osobom w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie
- współpracę i wszechstronną pomoc przy propagowaniu i wdrażaniu tych programów
- doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczną dla tych osób.
2. Prowadzenie działalności integracyjnej dla członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
3. Wspieranie i propagowanie idei "Zakładów Abstynenckich"
4. Organizowanie i prowadzenie spółdzielni społecznej
5. Organizowanie domów z drobnymi punktami usługowymi dla bezdomnych, biednych, bezrobotnych osób uzależnionych i innych.
6. Organizacja obozów i kolonii dla osób uzależnionych, biednych i ich rodzin.

Prowadzone działania
1. Działalność na rzecz wprowadzenia do społeczeństwa osób wychodzących z uzależnienia oraz ich rodzin poprzez:
-rozwijanie i wspieranie inicjatyw związanych z adaptacją tych osób do normalnego życia,
-wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla tych osób,
-działania na rzecz uzdrowienia moralnego, fizycznego, psychicznego i duchowego dla tych osób i ich rodzin,
-opracowanie programów i metod adaptacyjnych, pomocnych tym osobom w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie,
-współpracę i wszechstronną pomoc przy propagowaniu i wdrażaniu tych programów,
-doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną dla tych osób.

2. Prowadzenie działalności integracyjnej dla członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
3. Wspieranie i propagowanie idei “Zakładów Abstynenckich”.
4. Organizowanie i prowadzenie spółdzielni społecznej.
5. Organizowanie domów z drobnymi punktami usługowymi dla bezdomnych, biednych, bezrobotnych osób uzależnionych i innych.
6. Organizacja obozów i kolonii dla osób uzależnionych, biednych i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.