• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Socjal" w Braniewie
    KRS 0000003007

Misja
Działania związane z organizowaniem i promowaniem pomocy społecznej, propagowanie idei samopomocy, aktywizacji zawodowej.

Prowadzone działania
Noclegownia dla bezdomnych, pośrednictwo pracy, spotkania integracyjne, drewno opałowe na potrzeby klientów pomocy społecznej, ognisko wychowawcze dla dzieci z rodzin patologicznych, dożywianie dzieci i młodzieży, pomoc bezdomnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.