• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju
    KRS 0000003024

Prowadzone działania
Działania na rzecz osób upośledzonych umysłowo, fizycznie, po wypadkach. Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Centrum Wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.