• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej
    KRS 0000003038

Misja
Działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, edukacja regionalna, dokumentowanie i publikowanie opracowań dotyczących Jastrzębia Zdroju i okolic.

Prowadzone działania
Kontynuacja badań podstawowych związanych z historią lokalną. Działalność edukacyjna (regionalizm) w gimnazjach, rozpowszechnianie wiedzy związanej z historią miasta i okolic.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.