• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Abstynentów "Krokus" Gliwice
    KRS 0000003074

Misja
1. Działalność na rzecz wprowadzania do życia w społeczeństwie osób, które chcą i wychodzą z uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań dewiacyjnych.
2. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego, fizycznego, psychicznego i duchowego osób uzależnionych i ich rodzin.
3. Opracowywania programów i metod adaptacyjnych, pomocnych i służących osobom uzależnionym do pracy i normalnego życia w społeczeństwie.

Klub opiera swoją działalność na społecznej aktywności swoich członków i wolontariuszy.

Prowadzone działania
Realizacja programu zdrowienia dla osób:
- Grupa "Nawroty Choroby"
- współuzależnionych i będących ofiarami przemocy
- Grupa dla osób uzależnionych od alkoholu i rodzin
- Grupa Dorosłych Dzieci Alkoholików
- Grupa Pomocowa na XIII Oddziale Rehabilitacji Odwykowej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.

Całoroczna działalność Klubu:
- IV Otwarty Turniej Brydża Sportowego
- VIII konkurs plastyczny dla młodzieży szkół podstawowych nt. uzależnień - finał w "Dzień Trzeźwości"
- Zlot Rodzin Abstynenckich "Tatry - Małe Ciche 2007 r."
- IV Rajd Rowerowy "Ku Trzeźwości" połączony z festynem z okazji Dnia Dziecka, adresowany do mieszkańców Gliwic, zorganizowany na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Czechowice"
- Obóz terapeutyczny dla stałych członków Klubu i członków Klubu na okresie próbnym z rodzinami
- IV Otwarty Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej
- III Otwarte Zawody Wędkarskie "Trzeźwe Wędkowanie"
- IV-ty Otwarty "Andrzejkowy" Turniej Tenisa Stołowego
- spotkanie dla dzieci z okazji "Mikołaja"
- udział w spotkaniach w Klubie Integracji Społecznej powstałym przy Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gliwicach - współpraca i wymiana doświadczeń
- spotkania informacyjno-edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych nt. uzależnienia od alkoholu i narkotyków - kontynuacja
- spotkania rodzinne dla członków Klubu dla lepszej integracji rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy komunikowania się osoby uzależnionej ze współmałżonkiem i dziećmi.
Ponadto: porady prawne dla mieszkańców miasta.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.