• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych - Hospicjum im. Matki Teresy z siedzibą w Zabrzu
    KRS 0000003102

Misja
Opieka całodobowa - medyczna, pielęgniarska, wolontaryjna, psychologiczna i duchowa - udzielana chorym na choroby notworowe i ich rodzinom.

Prowadzone działania
Opieka nad chorymi, pomoc i wsparcie dla rodzin, wsparcie dla osób osieroconych, propagowanie idei hospicyjnej - wykłady, artykuły w prasie, audycje radiowe i telewizyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.