• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami "Fauna" w Rudzie Śląskiej
    KRS 0000003109

Misja
1. Opieka nad zwierzętami porzuconymi, bezdomnymi, potrzebującymi pomocy.
2. Powszechna edukacja ekologiczna, szczególnie ukierunkowana na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
3. Działania na rzecz ochrony gatunków dziko żyjących.
4. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Prowadzone działania
1. Program edukacyjny - "Odpowiedzialna Przyjaźń" - dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli.
2. Rozbudowa i modernizacja społecznego schroniska dla zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej.
3. Prowadzenie działań prewencyjno - interwencyjnych w ramach uchwały o czystości i porządku w gminie.
4. Stała współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej i humanitarnej (aktywizacja społeczna).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.