• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Szansa"
    KRS 0000003169

Cele statutowe, przedmiot działalności statutowej:
- reprezentowanie interesów osób zespołem Downa oraz ich rodzin;
- otaczanie efektywną opieką osób z zespołem Downa;
- integracja osób z zespołem Downa z resztą społeczeństwa;
- udzielanie pomocy mającej na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju psychicznego i fizycznego osobom z zespołem Downa.

Prowadzone działania:
Dla dzieci organizujemy cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe (indywidualne i grupowe): logorytmika, hipoterapia, gimnastyka korekcyjna, nauka czytania metodą J. Cieszyńskiej oraz indywidualne zajęcia z logopedą dla dzieci w każdym wieku.
Dla rodziców organizujemy comiesięczne spotkania, warsztaty i szkolenia oraz stały dyżur psychologa.
Co roku organizujemy integracyjny wyjazd wakacyjny dla całych rodzin oraz imprezy okolicznościowe.
Prowadzimy również działania na rzecz zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez działalność wychowawcza.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.