• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach
    KRS 0000003362

Misja
Opieka medyczna, psychologiczna, duchowa i socjalna dla osób w terminalnym okresie choroby oraz dla opieki nad ich rodziną.
Nieodpłatne udzielanie pomocy, jednoczenie ludzi dobrej woli.

Prowadzone działania
Propagowanie poprzez ulotki i broszury działalności na rzecz osób potrzebujących,cierpiących i chorych.
Pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy.
Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów członków i sympatyków idei hospicyjnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.