• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Rodzina"
    KRS 0000003639

Misja:
Niesienie wszechstronnej pomocy rodzinom zubożałym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży (do 2004 r. na terenie miasta Sławna i okolic, a od 2004 r. na terenie miasta i powiatu Sławno).

Fundacja w ostatnim okresie organizowała Wigilię dla samotnych i pomoc świąteczną dla rodzin ubogich z miasta Sławna, publiczną zbiórkę pieniędzy na rehabilitacje dzieci, zajęcia edukacyjne dla seniorów - Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Prowadzone są trzy programy stypendialne:
1. Stypendium kieszonkowe na wydatki szkolne dla pierwszaków (dla 7-latków z najliczniejszych rodzin),
2. Talent za talent - stypendia dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich i studentów (obecnie 40 stypendystów),
3. Program Stypendiów Pomostowych (administrowany przez Fundacje Przedsiębiorczości w Łodzi).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.