• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Profilaktyki i Leczenia Chorób Kobiecych w Zabrzu
    KRS 0000003738

Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy:
1. Poprawa diagnostyki i terapii chorych kobiet,
2. Tworzenie warunków polepszających technikę postępowania diagnostyczno - terapeutycznego w schorzeniach kobiecych,
3. Propagowanie w możliwie najszerszym zakresie profilaktyki chorób kobiecych.

Prowadzone działania
Wspieranie finansowe projektów badawczych realizowanych na terenie Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej z zakresu zastosowań metforminy w badaniach klinicznych, zachowań leptyny, prolaktyny w schorzeniach endokrynologicznych.
Organizacja kursu doskonalącego z Endokrynologii Ginekologicznej dla lekarzy specjalizujących się z Ginekologii i Położnictwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.