• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej
    KRS 0000003968

Misja
- zapobieganie nawrotom i pogłębianiu się zaburzeń psychicznych
- zwalczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych w życiu społecznym

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego oraz Ośrodek Terapii Zajęciowej - klub pacjenta "Przystań".
Organizacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych. Klub Pacjenta "Przystań" liczy obecnie 324 członków, średnio dziennie w zajęciach terapeutycznych w placówce uczestniczy 37 osób. Klub prowadzi terapie zajęciową obejmującą zajęcia komputerowe, zajęcia literackie, zajęcia muzyczne, plastyczne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne prowadzone przez psychologa, zajęcia fotograficzne, ceramiczne, sportowe (latem, wiosną w klubowym ogrodzie - siatkówka, od października w sali gimnastycznej koszykówka i siatkówka), zajęcia krajoznawcze obejmujące wycieczki rowerowe, ogniska, kuligi, turnusy rehabilitacyjne, spotkania z interesującymi ludźmi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.