• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo "Wiara i Nadzieja"
    KRS 0000004478

Misja:
- Propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
- wspieranie osób i instytucji w przełamywaniu barier architektonicznych i stereotypów dotyczących niepełnosprawności
- tworzenie i wspieranie placówek edukacyjnych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz pomocowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
- Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej.
- Stowarzyszenie prowadzi działania integracyjne w środowisku lokalnym (dzielnica Ochota, miasto stołeczne Warszawa).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.