• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu
    KRS 0000004507

Misja
Misją stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobą niepełnosprawnym i ich rodzinom. Celem jest kompleksowa rehabilitacja oparta na standardach i metodach stosowanych w krajach Unii Europejskiej.

Prowadzone działania
Prowadzimy Centrum Edukacji i Rehabilitacji, w skład którego wchodzą:
Żłobek Integracyjny
Przedszkole Specjalne
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum Specjalne
Opiekuńczy Ośrodek Rehabilitacyjno - Oświatowy
Świetlica Terapeutyczna
W placówkach tych objętych jest ok 120 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz ich rodzin. Praca z osobami niepełnosprawnymi prowadzona jest nowatorskimi metodami. Oprócz zajęć edukacyjnych prowadzona jest również rehabilitacja ruchowa oraz rewalidacja w formie muzykoterapii, logopedii, hipoterapii, psychoterapii, teatroterapii, atreterapii. W placówkach pracują specjaliści: oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.