• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno Sportowe Szok - Gliwice
    KRS 0000004561

Popularyzacja kultury fizycznej. Taniec jako forma rekreacji, hobby, aktywności ruchowej dla różnych grup wiekowych. Taniec towarzyski, zumba, latino solo, formacja taneczna.

Organizacja turniejów tańca i innych imprez tanecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.