• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin
    KRS 0000004562

Misja
Wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom, organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, opieki i pracy osób autystycznych, zorganizowanie banku danych na temat autyzmu, popularyzowanie problemu.

Prowadzone działania
Od pięciu lat prowadzimy cykl szkoleń na temat autyzmu i sposobów pomocy chorym dla rodziców, psychologów, pedagogów, wolontariuszy. Informujemy rodziców o możliwych dla chorych na autyzm formach kształcenia, zgodnie z Ustawą o oświacie. Wskazujemy rodzicom i opiekunom należne nam formy wsparcia, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, organizujemy różnego rodzaju formy rekreacji, wspólne imprezy okolicznościowe i integracyjne. Wydajemy w formie pisemnej "Informator", gdzie staramy się podawać zainteresowanym najnowsze wieści ze świata na temat autyzmu, jak również informować tych zainteresowanych, którzy nie mogą osobiście być na spotkaniach, o aktualnościach, również z dziedziny medycyny. Zamierzamy doprowadzić do powstania na terenie Śląska ośrodka, gdzie chorzy i ich rodziny uzyskaliby kompleksową i profesjonalną, na najwyższym poziomie, pomoc.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.