• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia
    KRS 0000004674

Misja
Inicjowanie, propagowanie i wdrażanie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie walorów historycznych, estetycznych, rekreacyjnych i funkcjonalnych miasta Bierunia.
Wspieranie działań zmierzających do poprawy organizacji życia społecznego i kulturalnego.

Prowadzone działania
Promowanie i rozwój tradycji i kultury Bierunia i okolic. Działalność kulturalna, ochrona zabytków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.