• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu
    KRS 0000004694

Prowadzone działania
- podnoszenie poziomu życia obywateli mieszkających w Euroregionie, poprzez wspólne wspieranie inwestycji i programów gospodarczych, szkolenia zawodowe i programy zmierzające do likwidacji bezrobocia,
- popieranie idei jedności europejskiej
- współpraca i wymianę grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych, środowisk młodzieżowych, w celu wzajemnego poznania społeczności zamieszkujących regiony graniczne
- utrzymanie oraz poprawienie stanu środowiska naturalnego, poprawę gospodarki rolnej i leśnej,
- wzajemna pomoc na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych,
- rozwój współpracy gospodarczej,
- rozwój skoordynowanego transgranicznego planowania przestrzennego,
- budowa oraz dostosowanie infrastruktury dla potrzeb ruchu granicznego i regionalnego,
- budowa kompleksowego systemu informacji w celu wymiany danych w Euroregionie,
- działalność wydawnicza
- popieranie idei jedności europejskiej
- współpraca i wymianę grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych, środowisk młodzieżowych, w celu wzajemnego poznania społeczności zamieszkujących regiony graniczne
- utrzymanie oraz poprawienie stanu środowiska naturalnego, poprawę gospodarki rolnej i leśnej,
- wzajemna pomoc na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych,
- rozwój współpracy gospodarczej,
- rozwój skoordynowanego transgranicznego planowania przestrzennego,
- budowa oraz dostosowanie infrastruktury dla potrzeb ruchu granicznego i regionalnego,
- budowa kompleksowego systemu informacji w celu wymiany danych w Euroregionie,
- działalność wydawnicza

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.