• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Profilaktyczno-Wychowawcze "Fenix"
    KRS 0000004836

Cele statutowe organizacji:
-przeciwdziałanie skutkom patologii wychowania dzieci,
- praca z młodzieżą i dorosłymi nad kształtowaniem właściwych postaw społecznych,
- promowanie zdrowia i tworzenie zdrowego środowiska

Prowadzone działania
Pomoc edukacyjna, terapeutyczna i socjalna dzieciom i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.