• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Zwalczania Chorób Układu Oddechowego przy Szpitalu Klinicznym nr 3 w Zabrzu-Biskupicach
    KRS 0000004868

Misja
1. Prowadzenie badań naukowych nad chorobami oddechowymi.
2. Udzielanie pomocy medycznej pacjentom oddziału Chorób Oddechowych przy Szpitalu Klinicznym w Zabrzu.
3. Szkolenia personelu medycznego w celu podnoszenia poziomu leczenia.
4. Działalność dydaktyczna.

Prowadzone działania
Odbiorcami działań Stowarzyszenia są pacjenci Szpitala Klinicznego nr. 3 w Zabrzu-Biskupicach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.