• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Rzeszowski Klub Amazonka"
    KRS 0000004879

Celem działania Klubu Amazonka jest reprezentowanie interesów kobiet przed i po leczeniu raka piersi oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna.

Klub Amazonka realizuje swoje cele poprzez:
1. Wzajemne wspieranie się w trudnej sytuacji życiowej, w jakiej postawiła nas choroba.
2. Organizacja prelekcji o tematyce współczesnego leczenia raka piersi i rehabilitacji.
3. Propagowanie i organizacja zajęć rehabilitacyjnych i terapii psychologicznej.
4. Przygotowanie się do roli „ ochotniczek”, aby służyć kobietom, które znajdą się w analogicznej sytuacji.
5. Działalność związana z problemami zdrowotnymi członkiń, np. zaopatrzenie rehabilitacyjne, sanatoria itp.
6. Działania integrujące środowisko kobiet po leczeniu raka piersi - spotkania oraz wyjazdy i wycieczki integracyjne.
7. Propagowanie ; rekreacji, sportu, turystyki.
8. Upowszechnianie kultury i sztuki wśród Amazonek.
9. Promocję i organizację wolontariatu.
10. Organizowanie akcji charytatywnych.
11. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy.
12. Ochronę i promocję zdrowia; profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi.
13. Działalność wydawnicza; materiały informacyjno-edukacyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.