• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Siemianowickie Stowarzyszenie "Wzajemna Pomoc"
    KRS 0000004920

Prowadzone działania:
- Szerzenie profilaktyki antyalkoholowej, pomoc uzależnionym w dochodzenie do trzeźwości, pomoc współuzależnionym.
- Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie.
- Kilkudniowe noclegi dla osób bezdomnych.
- Świetlica środowiskowa dla dzieci.
- Konsultacje prawnicze.
- Konsultacje pedagogiczne.
- Konsultacje z terapeutą uzależnień.
- Spotkania społeczności Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.