• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
    KRS 0000005220

Misja
Niesienie pomocy chorym w dziennej opiece w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej, przygotowanie ośrodków całodobowej opieki w ostatnim stadium choroby. Niesienie pomocy opiekunom osób z chorobą Alzheimera. Edukacja opiekunów w zakresie pielęgnacji, opieki i rehabilitacji osób z chorobą Alzheimera.

Prowadzone działania
Obecnie Fundacja prowadzi jeden ośrodek dziennej opieki, który ma 10 miejsc. Prowadzimy adaptację budynków na ośrodek całodobowej opieki na 20 miejsc.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.