• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nasza Szkoła Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gronowie Górnym
    KRS 0000005622

Misja
Celem stowarzyszenia jest:
- pomoc w rozwoju osobowościowym dzieci
- rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych
- doposażanie sal i gabinetów lekcyjnych.
Rokrocznie organizujemy w czasie ferii zimowych zajęcia, a w okresie letnim kolonie na południu Polski. Uczniowie nie pokrywają pełnych kosztów, często uczestniczą w nich wręcz bezpłatnie. Pokrywam również koszty udziału naszych uczniów w zawodach sportowych, również zagranicznych.

Prowadzone działania
Zajęcia taneczne, koła zainteresowań.
Zajęcia sportowe, w szczególności tenis stołowy i unihokej.
Festyny rodzinne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.