• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa
    KRS 0000005648

Prowadzone działania
Działalność kulturalna, dbałość o zabytki. Działalność wydawnicza - rocznik "Głos Nałęczowa" oraz książki o tematyce Nałęczowa.
Ochrona środowiska.
Organizowanie sesji popularno-naukowych, koncertów, spotkań, promocji książek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.