• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
    KRS 0000005820

Misja
Wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenia poziomu lecznictwa szpitalnego oraz warunków pracy personelu fachowego i naukowego kadry szpitala.

Prowadzone działania
Organizacja działa tylko i wyłącznie na rzecz Szpitala czyli Oddziałów, które gromadzą środki finansowe na najpilniejsze potrzeby Oddziału, takie jak zakup literatury medycznej, doposażenie, zakup sprzętu komputerowego, dokształcenie kadry medycznej itp.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.