• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lędzińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
    KRS 0000005834

Główny cel: rehabilitacja lecznicza i społeczna osób z niepełnosprawnością.

Prowadzone działania:
1) rehabilitacja
- organizujemy hydroterapię, hipoterapię, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjno -opiekuńcze i rehabilitację leczniczą indywidualną.
2) integracja
- organizujemy wycieczki, ogniska, imprezy świąteczne, prelekcje, spotkania dyskusyjne, rajdy, biwaki żeglarskie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.