• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się w Malborku
    KRS 0000005905

Misja
1. Wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu się, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom.
2. Organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osób autystycznych i osób z trudnościami w komunikowaniu się.
3. Zorganizowanie banku danych na temat autyzmu.
4. Popularyzowanie problemu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.