• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Społecznej
    KRS 0000005964

Misja Fundacji - "Niesienie pomocy potrzebującym"
Realizowana poprzez:
- działalność charytatywną
- zapobieganie i walkę z patologiami społecznymi
- opiekę specjalistyczną nad dziećmi zagrożonymi
- dystrybucję sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.