• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Artystycznego "Krajki"
    KRS 0000006158

Misja
Prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej oraz podejmowanie działań mających na celu wzbogacania możliwości rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie inicjatyw społecznych i wspieranie działalności oświatowo - kulturalnej i wychowawczej. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej HZA "Krajki". Promocja nowoczesnych metod wychowania i nauczania. Podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie bazy technicznej HZA "Krajki" oraz innych placówek wspomaganych przez Stowarzyszenie. Udzielanie pomocy młodzieży szczególnie uzdolnionej. Inicjowanie działalności wydawniczej. Współpraca z organami administracji oświatowej i szkolnej, instytucjami i stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi, których cele są zbliżone do celów działania Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Przygotowanie do zimowiska szkoleniowego przeznaczonego dla 43 uczestniczek grupy zaawansowanej. Koncert gwiazdkowy, którego odbiorcami ma być ok. 300 dzieci z domów dziecka, a także dzieci i rodzice obecnych uczestniczek zespołu oraz dziewczęta, które w przeszłości związane były z działalnością w zespole. Realizacja nowego widowiska wokalno - tanecznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.