• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki
    KRS 0000006159

Misja
1. Promowanie walorów ekologicznych regionu na możliwie szerokim forum
2. Oczyszczanie i upiększanie otoczenia
3. Atrakcyjne zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży
4. Integracja mieszkańców
5. Współpraca z innymi organizacjami lokalnymi

Prowadzone działania
1. Informowanie mieszkańców o planach (ulotki itp.)
2. Udział w imprezach lokalnych i czynny udział w ich organizowaniu
3. Szeroko zakrojona akcja mająca na celu uporządkowanie otoczenia Justynowa i Janówki na poszczególnych posesjach jak i w okolicznych lasach
4. Inicjowanie akcji mających na celu dobro mieszkańców Justynowa i Janówki - poprawa bezpieczeństwa na drogach przez czynne uczestniczenie w ich naprawie
5. Inspirowanie prac na rzecz rozbudowy Szkoły Podstawowej - sala gimnastyczna
6. Uczestniczenie w akcjach na rzecz wykończenia kościoła w Justynowie
7. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
8. Stały patronat nad świetlicą środowiskową dla dzieci z rodzin potrzebujących
9. Organizowanie imprez i wystaw dla środowiska lokalnego.
10. Dofinansowanie do wyjazdu na kolonie i obozy wypoczynkowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.